NAŠ NARAŠTAJ

 
 

MLADI TAMBURAŠI

Cilj Tamburice Cogrštof je održavati kulturu i tradiciju. Zato se trudimo i dici ne samo učiti instrumenat, nego i hrvatski jezik.

Aktualno imamo dvi grupe s 20 dicom, 12 dječaka i 8 djevojčica. Dica su dostali pred kratkom svoju nošnju pri nastupom na šarom večeru 2015. Imali su jur nekolike nastupe a na jubilarnoj fešti 15. maja 2016. imat ćemo folklorno otpodne, kade ćedu uz naše mlade tamburaše i mlade grupe iz Uzlopa i Koljnofa nastupat.

Učiteljice

Bettina Preselj
Renate Stöckl

Pitanje i informacije ćete dostati o
info@tamburica-zagersdorf.at